Skip to main content

BBC maakt documentaire in Rijnland

De BBC heeft onlangs opnames gemaakt bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Er werd onder meer een interview gehouden met Petra van Dam.

Zij is hoogleraar water- en milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De opnames zijn bestemd voor een driedelige documentaire over de vervening in het gebied van het hoogheemraadschap.

Poldermolen

In de documentaire wordt verteld hoe de beroemde Hollandse poldermolen een grote rol heeft gespeeld in het mogelijk maken van turfwinnen en in het bijzonder ook het turfbaggeren met baggerbeugels onder water. Het gevolg hiervan was dat grote delen van Holland afgegraven werden tot ver onder zeeniveau.

Landschapsvernietiging

Het programma trekt de vergelijking met olie- en gasfracking dat ook grote landschapsvernietiging ten gevolge heeft. Maar ook wordt erop gewezen dat de molens natuurlijk zowel positieve als negatieve gevolgen hadden. Ze maakten immers ook de landbouw mogelijk in het doornatte landschap dat van oorsprong een veenmoeras was.

Najaar 2023 verschijnt de documentaire op de buis.