Skip to main content

Publicaties en adviezen

De stichting draagt bij aan het tot stand kunnen brengen van publicaties, waaronder dissertaties, en adviezen vanuit de leerstoelen.

Utrechtse leerstoelen

Alle publicaties en adviezen van de Utrechtse leerstoelen aan verschillende individuele waterschappen, de Unie van waterschappen, de Vewin, de STOWA, Rijkswaterstaat, diverse individuele provincies alsmede het IPO en diverse ministeries en gemeenten zijn terug te vinden op de profielpagina van prof. Van Rijswick en prof. Havekes en de website van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability law.

Amsterdamse leerstoel

Op de profielpagina van prof. Van Dam zijn alle publicaties en adviezen van de Amsterdamse leerstoel terug te vinden.

Een overzicht van de dissertaties die onder deze drie leerstoelen tot stand zijn gekomen treft u hieronder aan: