Skip to main content

Vissen in Veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland, 1440-1530 (1998)

Auteur: prof. Van Dam
Leerstoel: Water- en Milieugeschiedenis


Download: Vissen in Veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland, 1440-1530 (1998)