Skip to main content

De Staat achter de dijken

Auteur: prof. Nehmelman
Leerstoel: Publieke organisatie van het decentrale waterbeheer
De oratie De Staat achter de dijken legt in de kern een stevige bestuurlijk-organisatorische basis onder het waterschapsbestel.


Download: De Staat achter de dijken