Skip to main content

Congres ‘Waterbeheer in de lage landen’

Op vrijdag 22 maart organiseert het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainable Law samen met Stichting Schilthuisfonds een interactief congres over de ongekende uitdagingen en opportuniteiten gelinkt aan water in al haar facetten. Nederlandse en Belgische professionals in de watersector bespreken hier de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen met betrekking tot water in de komende decennia. Het Nederlands en Vlaams waterrecht en -beleid worden scherp naast elkaar gezet met de bedoeling wederzijdse lessen te trekken voor beleid en de praktijk.

De sprekers belichten de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, de waterwetgeving (waaronder waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, zoetwatervoorziening en adaptatie) en de financiering van het waterbeheer in Nederland en Vlaanderen. De experts gaan ook in op concrete instrumenten, zoals de Vlaamse en Nederlandse Watertoets, de Vlaamse verplichting om bij het bouwen en verbouwen van woningen een bepaalde hoeveelheid regenwater te kunnen verwerken, het Nederlandse beleid van ‘water en bodem sturend’ en het Vlaamse equivalent. Het al dan niet behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water wordt hierbij ook tegen het licht gehouden.

Locatie, aanmelden en contact

Het congres vindt plaats bij het Joint Research Centre Zeeland, Het Groene Woud 1, 4331 NB Middelburg. Deelname aan het congres is kosteloos, maar registratie is verplicht via b.j.deleeuw@uu.nl. Aarzel niet de organisatoren te contacteren bij vragen: Herman Havekes (hhavekes@uvw.nl), Marleen van Rijswick (h.vanrijswick@uu.nl) of Cathy Suykens (c.b.r.suykens@uu.nl)

Ochtendprogramma

09.45Inloop met koffie en thee
10.30-10.40Welkomstwoord door de dagvoorzitter, prof.dr. Marleen van Rijswick (Hoogleraar Europees en Nationaal Waterrecht, UU)
10.40-12.10Plenaire ochtendsessie Herman Havekes (bijzonder hoogleraar UU en strategisch adviseur Unie van Waterschappen) en Ann Carette (bestuursrechter Raad voor Vergunningsbetwistingen): organisatie en financiering van het waterbeheerLuc Lavrysen (emeritus hoogleraar UGent en Voorzitter Grondwettelijk Hof) en Antoinette Hildering (docent internationaal recht): het recht op waterJasper Van Kempen (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en Isabelle Larmuseau (advocaat omgevingsrecht en docent KU Leuven): waterkwaliteitszorg en prioritaire stoffenHendrik Schoukens (hoogleraar UGent) en Edward Brans (bijzonder hoogleraar UU en advocaat) Water en natuur
12.15-13.30Lunch
  

Middagprogramma

13.30 – 14.15                    Workshopronde 1   Institutionele aspecten van het waterbeheer Erik Lancksweerdt (Hoogleraar UHasselt) en Dries Hegger (Universitair Hoofddocent UU): Burgerparticipatie Herman Kasper Gilissen (Universitair Hoofddocent UU) en Cathy Suykens (postdoctoraal onderzoeker UU en bedrijfsjurist): Grensoverschrijdende samenwerking   Water en maatschappij Flore Vavourakis (onderzoeker KU Leuven) en Dianthe Verhoef (onderzoeker OU): Toegang tot water – kwalificatie van water in de maatschappijTineke Lambooij (Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit) en Penny Simmers (Lab Toekomstige Generaties): Rechten voor de natuur – bescherming van duinen  
14.15 – 14.30Koffiepauze
14.30-15.15Workshopronde 2   Waterkwaliteits-en kwantiteitsbeheer en waterveiligheid Frank Groothuijse (Hoogleraar UU) en Peter De Smedt (Advocaat): Instrumenten van het overstromingsrisicobeheer Herman Kasper Gilissen (Universitair     Hoofddocent UU) / Bente (?) en Sigrid Pauwels (Universitair Hoofddocent UAntwerpen): Adaptatie aan klimaatverandering (incl. vasthouden regenwater) en droogte   Interactie tussen milieucompartimenten Martijn van Gils (onderzoeker UU) en Dries Verhaeghe (Dryade): Waterkwantiteitsbeheer en natuurLolke Braaksma (Universitair Docent RUG) en Hendrik Schoukens (Hoogleraar UGent): De programmatische aanpak als oplossing voor de water-stikstof-nutriënten problematiek?Susanne Wuijts (Adviseur RIVM) en Valerie Goyvaerts (Advocaat Omega Law): Coherentie in multi-level en multi-sector water governance  
15.15-15.45        Plenair Reflecties en lessons learned – door Peter Glas (gewezen Deltacommissaris, Watergraaf en voorzitter OESO Water Governance Initiative) en Eddy Storms (Eerste Voorzitter – Dienst van de Bestuursrechtcolleges).    
15.45Borrel