Skip to main content

De betekenis van de Wilnis-jurisprudentie voor de beheerders van waterkeringen (2014)

Door: mr. H.K. Gilissen
Advies van de Universiteit Utrecht aan de Unie van Waterschappen over de thans bestaande risicoaansprakelijkheid voor dijken.


Download: De betekenis van de Wilnis-jurisprudentie voor de beheerders van waterkeringen (2014)