Skip to main content

Effectgerichte normen in het omgevingsrecht; de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur (2012)

Auteurs: prof. Ch.W. Backes, dr. A.M. Keessen & prof. H.F.M.W. van Rijswick
Leerstoel: Europees en nationaal waterrecht
Dit boek onderzoekt de betekenis van effectgerichte normering in het omgevingsrecht, met als belangrijk aandachtspunt de waterkwaliteitseisen zoals voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn water. Het boek is met financiële steun van de SSF uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.


Download: Effectgerichte normen in het omgevingsrecht; de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur (2012)