Skip to main content

Bewegend water (2008)

Auteur: prof. Van Rijswick
Leerstoel: Europees en nationaal waterrecht
In Bewegend water, Over de verdeling van de waterrechten en waterplichten binnen stroomgebieden in het Europese en Nederlandse recht (met een Engelse vertaling: Moving water and the law: On the distribution of water rights and water duties within river basins in European and Dutch water law) staan de verdelingsvragen binnen het waterbeheer centraal.


Download: Bewegend water (2008)