Skip to main content

Water- en Milieugeschiedenis

Ik ben hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis. De leerstoel wordt gefinancierd door de VU en het Schilthuisfonds. In mijn onderzoek en onderwijs richt ik mij op de milieu-, sociaal-economische, politieke en culturele aspecten van de relaties tussen mensen, dieren, water en landschap. Met mijn historische projecten wil ik het milieubewustzijn bevorderen ter ondersteuning van de transitie naar een meer duurzame wereld. In het bijzonder wil ik aandacht vragen voor waterveiligheid en de (toenemende) schaarste aan drinkwater.

Petra van Dam, hoogleraar Water- en milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Te bereiken via pjem.van.dam@let.vu.nl of 020-5986434.

Petra van Dam
Petra van Dam