Skip to main content

De constitutionele inbedding van het waterschap (2011)

Door: prof. Nehmelman, mr. I.U. Tappeiner, prof. Van Rijswick, prof. H.R.B.M. Kummeling, dr. S.C. Steenman
Leerstoel: Europees en nationaal waterrecht
De wetenschappelijke verankering voorziet ook in de mogelijkheid van onafhankelijke adviezen. Niet alleen waterschappen maken van deze mogelijkheid gebruik. Op verzoek van de Unie van Waterschappen heeft de Universiteit Utrecht in 2011 het advies De constitutionele inbedding van het waterschap opgesteld, waaruit is gebleken dat voor een onverhoopte opheffing van de waterschappen een voorafgaande grondwetswijziging vereist is.


Download: De constitutionele inbedding van het waterschap (2011)