Skip to main content

Succesvol decentraliseren? Een vlootschouw van het (decentrale) waterbeheer (2021)

Auteur: prof. Havekes
Leerstoel: Publieke organisatie van het decentrale waterbeheer
Een oratie waarin wordt nagegaan of de organisatie van het Nederlandse waterbeheer op orde is en of dat nog verbetering behoeft.

Succesvol decentraliseren? Een vlootschouw van het (decentrale) waterbeheer (2021)


Download: Succesvol decentraliseren? Een vlootschouw van het (decentrale) waterbeheer (2021)