Skip to main content

Nederlands waterrecht in Europese context (2014)

Auteur: prof. Havekes en prof. Van Rijswick
Leerstoel: Publieke organisatie van het decentrale waterbeheer
Dit boek vormt inmiddels het standaardwerk voor het nationale en Europese waterrecht. Van de voorganger Waterrecht in Nederland (2010) verscheen ook een Engelse versie met de titel European and Dutch Water Law.


Download: Nederlands waterrecht in Europese context (2014)