Skip to main content

EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (2003)

Auteur: prof. Van Rijswick en medewerkers
Leerstoel Europees en nationaal waterrecht
Van het in opdracht van de STOWA opgestelde handboek EG-recht en de praktijk van het waterbeheer zijn inmiddels twee drukken verschenen. Het handboek wordt nog altijd volop gebruikt door waterjuristen.


Download: EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (2003)