Skip to main content

Dissertatie: Functioneel decentraal waterbestuur: borging, bescherming en beweging. De institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar (Universiteit Utrecht, 2009)

Door: Herman Havekes
Leerstoel: Europees en nationaal waterrecht


Download: Dissertatie: Functioneel decentraal waterbestuur: borging, bescherming en beweging. De institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar (Universiteit Utrecht, 2009)