Skip to main content

Dissertatie: Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw (Vrije Universiteit, 2015)

Door: Carla de Wilt
Leerstoel: Water- en Milieugeschiedenis


Download: Dissertatie: Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw (Vrije Universiteit, 2015)