Skip to main content

Bestuur

De stichting kent een bestuur van minimaal zes en maximaal acht leden. Deltacommissaris Peter Glas is mo-menteel voorzitter van het stichtingsbestuur, Willem Wensink, programmaleider Vereniging, Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken bij de Unie van Waterschappen, is secretaris. Het bestuur bestaat verder uit de vol-gende leden:

  • Richard Andringa, secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen;
  • Joost Buntsma, directeur van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA);
  • Piet Hein Daverveldt, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland
  • Josee van Eijndhoven, voormalig directeur van het Rathenau Instituut en voormalig voorzitter College van Bestuur van de Erasmusuniversiteit en oud-hoogleraar sustainability management aan de Eras-musuniversiteit;
  • Annelies Freriks, Advocaat bij Element Advocaten te Eindhoven en voormalig hoogleraar dier en recht en natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit Utrecht;
  • Hans de Groene, directeur van de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin);
  • Bart Parmet, directeur strategie bij de provincie Overijssel