Skip to main content

Doelstellingen

Het oorspronkelijke doel van de stichting was het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het waterstaats- en waterschapsrecht, nu beter bekend als waterrecht. Midden jaren ’90 werd de statutaire doelstelling van de stichting verbreed met het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de waterstaatsgeschiedenis.

Deze doelstellingen worden in het bijzonder nagestreefd door een drietal door de stichting ondersteunde dan wel ingestelde leerstoelen ‘Europees en nationaal waterrecht’, ‘Water- en milieugeschiedenis’ en ‘Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer’ (zie voor een toelichting pagina 3). Voor de waterwereld vervult de stichting inmiddels een essentiële rol op wetenschappelijk gebied én daarbuiten.