Skip to main content

Seminar voor AB-leden waterschappen door 3 hoogleraren van Stichting Schilthuisfonds

De komende maanden organiseren de 3 hoogleraren van de Stichting Schilthuisfonds een seminar voor AB-leden van de waterschappen om hen te laten kennismaken maken met de vakgebieden van de hoogleraren.

De Stichting Schilthuisfonds waarborgt al ruim 35 jaar de wetenschappelijke en praktische beoefening van het waterrecht en de watergeschiedenis. Dit doet de stichting door de ondersteuning van 3 leerstoelen en door bijdragen te leveren aan de totstandkoming van relevante publicaties voor de watersector.

De professors

Het gaat om de leerstoelen van professor Petra van Dam, hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Professor Herman Havekes, bijzonder hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht. En professor Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht.

Presentatie, vragen en discussie

Tijdens de bijeenkomst zullen de hoogleraren een presentatie verzorgen waarna er volop ruimte is voor vragen en discussie. Professor Van Dam zal onder meer stilstaan bij het ontstaan van de eerste waterschappen in de 13e eeuw, de grote overstromingen van de afgelopen eeuwen, het proces van gemeenmaking en het democratisch gehalte van de eerste waterschappen. Professor Havekes zal met name ingaan op de betekenis van de Waterschapswet (1992), de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer en de institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen decennia. Professor Van Rijswick zal een aantal actualiteiten in het waterbeheer bespreken en onder meer stilstaan bij de betekenis van het Europese waterrecht in relatie tot het nationale recht, de gevolgen van de komst van de Omgevingswet, de mogelijke gevolgen van het niet halen van de KRW-doelen in 2027 en de betekenis en uitwerking van het beleid Water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening.

Datum en locatie

Er zullen in totaal 4 regionale seminars plaatvinden bij diverse waterschappen/hoogheemraadschappen.

 • Woensdag 27 september 2023
  19.00 tot 21.00 uur
  Waterschap Drents Overijselse Delta te Zwolle
 • Dinsdag 3 oktober 2023
  19.00 tot 21.00 uur
  Waterschap Rivierenland te Tiel
 • Woensdag 4 oktober 2023
  19.00 tot 21.00 uur
  Hoogheemraadschap van Delfland te Delft
 • Woensdag 15 november 2023
  19.00 tot 21.00 uur
  Waterschap De Dommel te Boxtel

Aanmelden en meer informatie

Als u AB-lid bent bij een waterschap bent u van harte welkom op een van de bijeenkomsten. Registreren als deelnemer kan via deze link. U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging met daarin de data die u als eerste en tweede keus hebt opgegeven.

Presentaties

De presentaties van de hoogleraren zijn hieronder te downloaden. Deze presentaties verschillen iets van de presentaties tijdens de bijeenkomst. Ze bevatten minder afbeeldingen en meer duiding.

Download de presentatie van professor Van Dam – geschiedenis waterschappen

Download de presentatie van professor Havekes – het Nederlandse waterschap anno 2023

Download de presentatie van professor Van Rijswick – actualiteiten waterrecht voor waterschapsbestuurders