Skip to main content

Podcast “Nieuw licht op geschiedenis van ons drinkwater” met Petra van Dam

In de aflevering “Nieuw licht op geschiedenis van ons drinkwater”, van de H2O-podcast De toekomst van ons water is Petra van Dam uitgenodigd om te spreken over de bevindingen van het project. Samen met gastheer Wim Eikelboom bespreekt Petra wat wij in het heden kunnen leren van de omgang met water in het verleden.

Ze benoemt de kenmerken van het vroegere pluriforme watergebruik en de geleidelijke ontwikkeling naar de huidige leidingwatercultuur. Aan de hand van deze geschiedenis waarin mensen gemakkelijk gebruik maakten van verschillende soorten water in één huis, heeft Petra nuttige adviezen voor de toekomst.

Beluister de podcast

Nieuw seminar voor AB-leden waterschappen op 21 februari 2024

Vorig jaar organiseerde het Schilthuisfonds vier seminars voor (nieuwe) waterschapsbestuurders. Op veler verzoek wordt voor die bestuurders die niet in de gelegenheid waren  te komen nogmaals een moment aan op woensdagavond  21 februari 2024.

De Stichting Schilthuisfonds waarborgt al ruim 35 jaar de wetenschappelijke en praktische beoefening van het waterrecht en de watergeschiedenis. Dit doet de stichting door de ondersteuning van drie leerstoelen en door bijdragen te leveren aan de totstandkoming van relevante publicaties voor de watersector.

De professoren

Het gaat om de leerstoelen van professor Petra van Dam, hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Professor Herman Havekes, bijzonder hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht. En professor Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht.

Presentatie, vragen en discussie

Tijdens de bijeenkomst zullen de hoogleraren een presentatie verzorgen waarna er volop ruimte is voor vragen en discussie. Professor Van Dam zal onder meer stilstaan bij het ontstaan van de eerste waterschappen in de 13e eeuw, de grote overstromingen van de afgelopen eeuwen, het proces van gemeenmaking en het democratisch gehalte van de eerste waterschappen.

Professor Havekes zal met name ingaan op de betekenis van de Waterschapswet (1992), de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer en de institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen decennia.

Professor Van Rijswick zal een aantal actualiteiten in het waterbeheer bespreken en onder meer stilstaan bij de betekenis van het Europese waterrecht in relatie tot het nationale recht, de gevolgen van de komst van de Omgevingswet, de mogelijke gevolgen van het niet halen van de KRW-doelen in 2027 en de betekenis en uitwerking van het beleid Water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening.

Datum en locatie

Woensdagavond 21 februari van 19.00 – 21.00 uur.
Inloop vanaf 18.30 uur.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Aanmelden kan via deze link.

Lees ‘De tijd zal het leren’, een verslag van het symposium ‘Zonder verleden geen toekomst’

Op 28 september 2023 vond bij Waterschap Rivierenland in Tiel het symposium ‘Zonder verleden geen toekomst’ plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), Stichting Schilthuisfonds (SSF) en de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Belang van historische waterkennis

Het symposium stond in het teken van het belang van historische waterkennis voor hedendaags en toekomstig waterbeheer en de ontwikkeling van een lange termijn visie. Maurits Ertsen schreef voor het Tijdschrift voor Waterstaats Geschiedenis een korte reflectie op het symposium, die hieronder te downloaden is.

Congres ‘Waterbeheer in de lage landen’

Op vrijdag 22 maart organiseert het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainable Law samen met Stichting Schilthuisfonds een interactief congres over de ongekende uitdagingen en opportuniteiten gelinkt aan water in al haar facetten. Nederlandse en Belgische professionals in de watersector bespreken hier de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen met betrekking tot water in de komende decennia. Het Nederlands en Vlaams waterrecht en -beleid worden scherp naast elkaar gezet met de bedoeling wederzijdse lessen te trekken voor beleid en de praktijk.

De sprekers belichten de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, de waterwetgeving (waaronder waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, zoetwatervoorziening en adaptatie) en de financiering van het waterbeheer in Nederland en Vlaanderen. De experts gaan ook in op concrete instrumenten, zoals de Vlaamse en Nederlandse Watertoets, de Vlaamse verplichting om bij het bouwen en verbouwen van woningen een bepaalde hoeveelheid regenwater te kunnen verwerken, het Nederlandse beleid van ‘water en bodem sturend’ en het Vlaamse equivalent. Het al dan niet behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water wordt hierbij ook tegen het licht gehouden.

Locatie, aanmelden en contact

Het congres vindt plaats bij het Joint Research Centre Zeeland, Het Groene Woud 1, 4331 NB Middelburg. Deelname aan het congres is kosteloos, maar registratie is verplicht via b.j.deleeuw@uu.nl. Aarzel niet de organisatoren te contacteren bij vragen: Herman Havekes (hhavekes@uvw.nl), Marleen van Rijswick (h.vanrijswick@uu.nl) of Cathy Suykens (c.b.r.suykens@uu.nl)

Ochtendprogramma

09.45Inloop met koffie en thee
10.30-10.40Welkomstwoord door de dagvoorzitter, prof.dr. Marleen van Rijswick (Hoogleraar Europees en Nationaal Waterrecht, UU)
10.40-12.10Plenaire ochtendsessie Herman Havekes (bijzonder hoogleraar UU en strategisch adviseur Unie van Waterschappen) en Ann Carette (bestuursrechter Raad voor Vergunningsbetwistingen): organisatie en financiering van het waterbeheerLuc Lavrysen (emeritus hoogleraar UGent en Voorzitter Grondwettelijk Hof) en Antoinette Hildering (docent internationaal recht): het recht op waterJasper Van Kempen (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en Isabelle Larmuseau (advocaat omgevingsrecht en docent KU Leuven): waterkwaliteitszorg en prioritaire stoffenHendrik Schoukens (hoogleraar UGent) en Edward Brans (bijzonder hoogleraar UU en advocaat) Water en natuur
12.15-13.30Lunch
  

Middagprogramma

13.30 – 14.15                    Workshopronde 1   Institutionele aspecten van het waterbeheer Erik Lancksweerdt (Hoogleraar UHasselt) en Dries Hegger (Universitair Hoofddocent UU): Burgerparticipatie Herman Kasper Gilissen (Universitair Hoofddocent UU) en Cathy Suykens (postdoctoraal onderzoeker UU en bedrijfsjurist): Grensoverschrijdende samenwerking   Water en maatschappij Flore Vavourakis (onderzoeker KU Leuven) en Dianthe Verhoef (onderzoeker OU): Toegang tot water – kwalificatie van water in de maatschappijTineke Lambooij (Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit) en Penny Simmers (Lab Toekomstige Generaties): Rechten voor de natuur – bescherming van duinen  
14.15 – 14.30Koffiepauze
14.30-15.15Workshopronde 2   Waterkwaliteits-en kwantiteitsbeheer en waterveiligheid Frank Groothuijse (Hoogleraar UU) en Peter De Smedt (Advocaat): Instrumenten van het overstromingsrisicobeheer Herman Kasper Gilissen (Universitair     Hoofddocent UU) / Bente (?) en Sigrid Pauwels (Universitair Hoofddocent UAntwerpen): Adaptatie aan klimaatverandering (incl. vasthouden regenwater) en droogte   Interactie tussen milieucompartimenten Martijn van Gils (onderzoeker UU) en Dries Verhaeghe (Dryade): Waterkwantiteitsbeheer en natuurLolke Braaksma (Universitair Docent RUG) en Hendrik Schoukens (Hoogleraar UGent): De programmatische aanpak als oplossing voor de water-stikstof-nutriënten problematiek?Susanne Wuijts (Adviseur RIVM) en Valerie Goyvaerts (Advocaat Omega Law): Coherentie in multi-level en multi-sector water governance  
15.15-15.45        Plenair Reflecties en lessons learned – door Peter Glas (gewezen Deltacommissaris, Watergraaf en voorzitter OESO Water Governance Initiative) en Eddy Storms (Eerste Voorzitter – Dienst van de Bestuursrechtcolleges).    
15.45Borrel